Hormonale stoornissen

Hormonale stoornissenHormonale stoornissen

  • Hormonale behandelingen algemeen
  • Behandeling met testosteron
Slechts zelden is er sprake van hormonale stoornissen als verklaring voor verminderde of onvruchtbaarheid van de man. Toch kan het zijn dat een, meestal goedaardige, tumor in de hypofyse het hypofyseweefsel zo beschadigd heeft, dat er onvoldoende of geen LH en FSH meer worden gemaakt. Een heel bijzondere aandoening is het syndroom van Kallmann, waarbij ook geen LH en FSH wordt gemaakt, maar waarbij tegelijkertijd het reukvermogen is afgenomen. Bij zowel een goedaardige hypofyse tumor als het syndroomvan Kallmann kunnen het testosteron gehalte in het bloed evenals de concentratie zaadcellen te laag zijn als gevolg van het verlaagde LH en FSH.

Hormonale behandelingen

De afgelopen jaren zijn vele hormonale behandelingen geprobeerd, maar de diverse hormoon preparaten hebben hun nut niet bewezen. Dit betekent overigens niet dat in individuele gevallen dergelijke behandelingen volledig nutteloos zijn. Wanneer er goed andrologisch onderzoek heeft plaats gevonden, dus niet alleen zaadonderzoek, maar ook een goed vraaggesprek, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek en eventueel rontgen onderzoek, is het alleszins te verdedigen om een dergelijke behandeling voor te schrijven alvorens direct over te gaan tot een geassisteerde voortplantingstechniek.

 

[ROB KAN JIJ DIE TAB˜ELLETJES ER NETJES IN KRIJGEN?]

een aantal vaak gebruikte behandelingen zijn:

1. Anti-oestrogenen:• Clomid® (clomifeencitraat)

• Seriophene® (clomifeencitraat)

• Tamoxifen® (nolvadex)

> Deze hormoon preparaten zijn als tablet in de handel en in staat om de hormonen LH en FSH te stimuleren op het niveau van de hypofyse klier en dus ook stimulatie te geven van testosteron en zaad produktie.

 

2. Androgenen• Andriol® (testosteronundecanoaat)

• Sustanon® (testosteron)

> Androgenen zijn stoffen met de werking van het mannelijk hormoon testosteron. Dit soort behandelingen, verkrijgbaar in tabletvorm, wordt vooral gegeven om de beweeglijkheid van de zaadcellen te stimuleren. Androgenen kunnen ook worden voorgeschreven wanneer er een tekort is aan testosteron.

 

3. LH: • Pregnyl®

• Profasi®

 

4. FSH:recFSH• Humegon®

• Puregon®

• Gonal-F®

natuurlijk FSH• menopur®

• menogon®

> Humegon en Pregnyl worden vaak tesamen gebruikt, wanneer een man deze hormonen zelf niet kan maken. Met beide hormoonpreparaten komt, zoals te verwachten, zowel de testosteron als de zaad produktie in enkele manden weer op gang. Het nadeel van deze behandeling is dat beide preparaten alleen in injectievorm toe te dienen zijn en wel 2 tot 3 maal per week gedurende vele maanden tot zelfs 1 jaar toe.

 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT