Niet ingedaalde zaadballen of cryptorchisme

Niet ingedaalde zaadballen of cryptorchisme

Bij ongeveer 2-3% van de jongens zijn direct na de geboorte 1 of beide zaadballen nog niet ingedaald in de balzak. Vaak treedt alsnog een spontane indaling op in het eerste levensjaar. Op volwassen leeftijd is bij ongeveer 1% van de mannen sprake van een niet ingedaalde zaadballen.

De oorzaak van niet ingedaalde zaadballen is niet bekend, maar vermoed wordt dat genetische factoren en milieu invloeden tijdens de zwangerschap een belangrijke rol spelen. Niet ingedaalde zaadballen vertonen vaak tekenen van een aanlegstoornis, die soms ook in de andere goed ingedaalde zaadbal worden terug gevonden.

ingedaalde zaadballengevolgen van niet ingedaalde zaadballen

Een dergelijke aanlegstoornis heeft 3 belangrijke gevolgen:

  1. de indaling is onvolledig
  2. de spermaproduktie is verminderd
  3. er is een licht verhoogde kans op zaadbalkanker

vruchtbaarheid

De vruchtbaarheid van mannen met een enkelzijdig niet-ingedaalde zaadbal is meestal behoorlijk: 60-70% blijkt in staat op de natuurlijke weg vader te worden. Bij dubbelzijdig niet-ingedaalde zaadballen is dit slechts 30%. Nog onduidelijk is of een vroegtijdige operatie de vruchtbaarheidskansen later vergroot.

zaadbalkanker

Zaadbalkanker komt voor bij 2-3% van de jonge mannen met een niet-ingedaalde zaadbal: daarom is het belangrijk om de zaadbal operatief in de balzak te brengen, zodat deze goed te voelen is. Als er afwijkingen in de zaadbal ontstaan kan dit zo vroegtijdig ontdekt worden. De genezingskansen zijn dan meestal goed.

Na behandeling van zaadbalkanker is de vruchtbaarheid meestal verminderd door verschillende factoren: de overgebleven zaadbal heeft een aanlegstoornis, de chemotherapie heeft de zaadbalfunctie aangetast en een lymfeklieroperatie heeft de zenuwen beschadigd die verantwoordelijk zijn voor de zaadlozingsreflex, zodat de zaadlozing ontbreekt of plaats vindt naar de blaas in plaats van naar buiten. Belangrijk is het om tevoren sperma-onderzoek te verrichten en zaadcellen in te vriezen.

behandeling van niet ingedaalde zaadballen

Cryptorchisme kan soms succesvol worden behandeld met een microchirurgische operatie in een gespecialiseerd centrum.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT