Zaadbaltrauma

Zaadbaltrauma

Bij een ongeval kan 1 of beide zaadballen beschadigd worden: meestal gaat het om een direct letsel, bijvoorbeeld een sportletsel of een val op de fietsstang. Behalve veel pijn treedt vaak een bloeduitstorting op die maar langzaam verdwijnt. Als de zaadbal gescheurd is moet dit operatief worden hersteld, omdat anders de zaadbal gaat schrompelen.

Draaing van zaadbal

Een ander probleem is een draaiing van de zaadbal om zijn eigen vaatsteel, een torsio. Dit gebeurt vaak bij jonge volwassenen met “pendelzaadballen”, een situatie waarbij de zaadbal regelmatig heen en weer pendelt tussen de lies en de balzak. Op zich is dit niet schadelijk voor de zaadbal, maar als de zaadbal tijdens het pendelen om zijn eigen as draait kan de bloedvoorziening ernstig in gedrang komen en, indien niet tijdig behandeld, leidden tot een afsterving van de zaadbal. Dit kan ook consequenties hebben voor de andere zaadbal, maar hoe dit wordt veroorzaakt is niet helemaal duidelijk. Soms worden antistoffen tegen zaadcellen gevonden als gevolg van een trauma of een torsio. Dit kan leidden tot een verminderde zaadcelproductie.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT