Zaadballen: zaad- en bijbal

De zaadballen van de volwassen man hebben een volume van ongeveer 20 milliliter. De zaadballen liggen in de balzak (scrotum) en hangen als het ware buiten het lichaam. Dit is noodzakelijk, omdat de zaadproduktie het beste gaat wanneer de temperatuur lager (34°C) is dan de lichaamstemperatuur (37°C). Het is eigenlijk niet goed duidelijk, waarom dit zo is. De zaadbal bestaat voornamelijk uit buisjes.

Zaadballen

Kwabjes

Elke zaadbal is onderverdeeld in 250 kwabjes, die elk 1 tot 4 buisjes bevatten met een lengte van wel 80 centimeter per buisje. Uiteindelijk komen deze buisjes samen, terwijl slechts 5 tot 10 buisjes zich voortzetten in de kop van de bijbal om zich daar te verenigen tot uiteindelijk 1 buis. De wand van de buisjes in de zaadballen wordt gevormd door steuncellen (Sertolicellen) en zich ontwikkelende zaadcellen.

Testosteron

Buiten de buisjes bevinden zich de cellen die testosteron maken (=Leydigcellen). Zij maken slechts 5% van het totale volume van de zaadbal uit. Verder bevinden zich buiten de buisjes de aan- en afvoerende bloedvaatjes.

zaad en bijbal

Bloedvoorziening zaadballen

Om de zaadballen zit een zeer gevoelig kapsel. De zaadballen worden van bloed voorzien door slagaders, die vanuit de buikholte komen, terwijl het bloed afgevoerd wordt via aders, die uiteindelijk uitmonden in de onderste holle ader, die ook in de buik ligt en de belangrijkste toevoer vormt van bloed naar het hart. De bloedvaten naar en van de zaadbal en de zaadleider lopen dicht bij elkaar in een soort weefselstreng. Aan de zaadballen zit ook nog een spier, die er voor zorgt dat de zaadballen naar boven getrokken kunnen worden, zoals gebeurt in geval van te lage buitentemperatuur. Een te koude zaadbal is ook niet goed voor de vorming van zaadcellen.

Bijbal

Direct tegen de zaadbal aan ligt de bijbal. Dit is een langwerpig orgaan met een kop, lichaam en staart. Ondanks het feit dat de bijbal slechts enkele centimeters lang is, bedraagt de totale lengte van het gekronkelde buisje in de bijbal ongeveer 6 meter.

Zaadblaasjes en prostaat

De buis die uit de bijbal komt wordt zaadleider genoemd en heeft een totale lengte van ruim 50 centimeter. De twee zaadleiders lopen door het scrotum omhoog door de lies, om vervolgens onder de blaas uit te komen. Hier monden ook de 2 zaadblaasjes, met een lengte van ieder 5 centimeter, in de zaadleiders uit. De beide zaadleiders worden vervolgens 1 buis (=ductus ejaculatorius), die door de prostaaklier loopt en uitmondt in de afvoerbuis van de blaas (urethra= plasbuis).

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT