Meer informatie

Papaworden.be

website: www.papaworden.be

European Academy of Andrology

website: www.andrologyacademy.net

Freya

Freya is een patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek.

Freya behartigt de belangen van mensen die te maken krijgen met vruchtbaarheidsproblemen en ongewilde kinderloosheid.

website: www.freya.nl

Centrum voor andrologie – universitair ziekenhuis Gent (Belgie)

website: www.andrology.be

Website UROlog

De website van UROlog biedt informatie over urologie in het algemeen voor zowel patienten als professionals.

website: www.urolog.nl

Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

website: www.nvu.nl

The International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM)

website: www.issam.ch

American Society of Andrology (ASA)

The American Society of Andrology (ASA) is a unique partnership of scientists and clinicians.

Founded in 1975, the Socity has over 700 members from all over the world whose specialty fields include male reproduction, endocrinology, urology, anatomy, gynecology/obstetrics, biochemistry, animal science, molecular & cell biology, and reproductive technologies.

website: www.andrologysociety.com

Nederlandse Klinefelter Vereniging

website: www.klinefelter.nl

Syndroom van Kallmann (vooral engelstalig)

website: www.kallmann-syndrome.com

SKML

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek

website: www.skml.nl

Startkabel.nl over de prostaat

Verzameling van verschillende websites over ‘de prostaat’.

website: prostaat.startkabel.nl

KLEM

Deze website van de KLEM is bedoeld voor professionals, patiënten en belangstellenden.

U vindt informatie over:

  • de beroepsgroep
  • fertiliteitsbehandelingen met in het bijzonder de laboratorium fase
  • IVF laboratoria
  • links naar andere relevante sites
website: www.embryologen.nl

NVKC

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde staat voor:

  • bevordering van hoogwaardige en doelmatige laboratoriumdiagnostiek
  • stimulering van wetenschappelijk onderzoek gedegen opleiding, nascholing en accreditatie
  • profilering van het vakgebied binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
website: www.nvkc.nl

Repromed.nl

Website van de sector Voortplantingsgeneeskunde van de Afdeling Verloskunde en Vrouwenziekten van het Erasmus MC. Hier wordt u nader geïnformeerd over de volgende zaken:

  • Organisatie; dit deel bevat informatie over het doel van onze unit, jaarcijfers, informatie omtrent de seniorstaf en overzicht van diensten die worden verleend.
  • Patiënteninformatie; informatie voor de patiënt omtrent algemeen beleid, diagnostiek en behandeling van onvruchtbaarheid
  • Professionals; informatie voor de eigen beroepsgroep omtrent wetenschappelijk onderzoek, publicaties en samenwerkingsverbanden van onze unit.
Website: www.repromed.nl

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT