Testisbiopsie

Testisbiopsie

Een testisbiopsie is een kleine ingreep aan de zaadbal waarbij een stukje weefsel wordt verwijderd voor microscopisch onderzoek. De spermaproduktie kan zo worden bestudeerd. De belangrijkste reden om een testisbiopsie te verrichten is een afwezigheid van zaadcellen in het sperma en verder normale zaadbalgrootte en normaal hormoononderzoek. Als de sperma-aanmaak in de zaadbal normaal is bestaat er een dubbelzijdige verstopping van de bijbal of de zaadleider. Deze aandoening kan soms met succes geopereerd worden

Soms wodt een testisbiopsie verricht als er duidelijkheid gewenst is over de oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis van de man: is er sprake van een zaadbalfunctiestoornis of betreft het bijvoorbeeld een bijbalprobleem?

De laatste jaren is het mogelijk om soms levende zaadcellen te winnen uit een testisbiopsie voor reageerbuisbevruchting (ICSI). Deze combinatie-behandeling is nu nog experimenteel en daarom in Nederland nog niet toegestaan bij mensen.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT